Meer synergie in je Management Team

Meer focus, efficiency en energie

Ik wil meer weten


Meer dan 15 jaar ervaring bij diverse organisaties, zoals:

GEEF JE MT EEN IMPULS

Herken je dit?

  • Het MT mist focus, zaken blijven terugkomen
  • We staan te weinig stil bij strategische thema's
  • We spreken niet met één stem naar de organisatie
  • We kunnen veel meer delegeren en loslaten, maar doen dat nog niet
  • We kunnen veel beter samenwerken, veel energie wordt verspild

MEER FOCUS, EFFECTIVITEIT EN SYNERGIE


Dit is onze aanpak:

1

Vertragen om te versnellen

Groeien en verbeteren start met hoe het nu gaat. Wat er nu speelt aan uitdagingen, die op de organisatie afkomen of in de organisatie spelen. Aandacht voor hoe ieder erbij zit. Waardering voor wat er lekker loopt en bewustwording op jullie volgende stap.

2

Duidelijkheid vergroten

Samenwerking verbeteren door (weer) helder te maken wie waar over gaat, wat ieders rollen zijn. Uitspreken en afspreken wat je van elkaar mag verwachten, in de onderlinge samenwerking én in het optreden naar de rest van de organisatie.

3

Het goede gesprek over synergie

Bespreken wat er beter kan, gewoon in de vorm van goede gesprekken. Waardering voor ieders sterke punten en talenten, op zoek naar de kruisbestuiving en onderlinge versterking. Ruis en onderlinge verschillen bespreken, ter plekke, in een door ons gefaciliteerde lichte en veilige sfeer.

4

Aandacht voor ieder individu

Waardering geven aan ieders eigenheid als leider en MT-lid. Ruimte voor ieders eigenheid en diversiteit aan stijlen. Elkaar bevragen, uitdagen en helpen bij de uitdagingen.

5

Borgen van voortgang en vervolg

Jullie gaan nieuwe werkwijzen en gedragingen uitproberen, met het hele MT en voor ieder MT lid. Dat pas je toe in vervolg meetings. We plannen een moment voor evaluatie en borging. Zo zorgen we voor een duurzaam groeipad.

OOK MEER SYNERGIE IN JE MT?

Neem contact met ons op!

HOE WE WERKEN

  • voorbereidende sessie, ambitie bepalen
  • bijwonen van een MT vergadering, spiegel op realiteit
  • MT sessie van een hele dag op externe locatie
  • borgings-sessie na 4-6 weken
  • vervolg-dagen in overleg

GEEF JE MT EEN BOOST

"Toon en Heleen bieden in hun MT begeleiding een heldere spiegel, op de personen en op het systeem. Onderzoekend en inspirerend. Met een flinke dosis 'though love'', liefdevol maar ook stevig is ons MT in een aantal bijeenkomsten gegroeid en doorontwikkeld.''
Sacha Ausems, bestuurder en toezichthoudergeleiding een

"We hebben in de organisatie een structuurwijziging doorgevoerd. Dat betekent voor het MT het opnieuw definiëren van onze rol en onze focus: minder operationeel naar meer strategie en het benutten van de kracht van het collectief, van opdrachtgeverschap naar elkaar. In zijn begeleiding van het DomeinMT weet Toon aan te sluiten bij de beweging en deze te expliciteren. Hij zorgt steeds voor de vertaling naar concreet gedrag, verandering in handelen en schuwt daarbij de confrontatie niet. De sessies zijn versnellen door vertragen."

Lucas Rurup, Hogeschooldirecteur InHolland, Domein Onderwijs en Innovatie

"Toon en Heleen verzorgden voor het ROOBOL directeurenteam de heidagen, om meer inzicht te krijgen in de ieder eigen schoolcultuur, met praktische handvaten voor 'cyaan' organiseren. Met behulp van 'Spiral Dynamics' is dat erg goed gelukt, in een positieve en constructieve sfeer."
Willem Wouda, vz RvAdvie PO Academy

OVER ONS

Ruime ervaring in het begeleiden van Management Teams

Heleen Kuiper

Heleen heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring als coach en organisatie adviseur, in de profit en non profit wereld. Zij werkte als projectmanager, lijnmanager en adviseur en coach. Ze begeleidde organisatieverandering bij de Raad voor de Kinderbescherming, Nationale Nederlanden, TNO, VGZ en Octatube.

Haar expertise omvat o.a. Spiral Dynamics, Theory U en Deep Democracy

Toon Franken 

Toon faciliteert sinds 2000 verandertrajecten en leiderschapsprogramma.s Hij is auteur van het boek 'In 10 stappen naar Nieuw Leiderschap.
Hij begeleidde leiderschapstrajecten bij onder andere Humankind,  Alliander, VGZ, VolkerWessels, zorgorganisaties en gemeentes.

Toon is o.a. opgeleid in sociocratie en Transformationeel Leiderschap

OOK MEER SYNERGIE IN JE MT?