+31(0)6 21 277 130 info@corechange.nl

Organisatieontwikkeling

Als je in jouw organisatie vastloopt, komen we graag met je kijken wat er aan de hand is en wat er nodig is. CoreChange kenmerkt zich door haar integrale en natuurlijke, stapsgewijze aanpak. Onze werkwijze bij ondersteunen van organisatieontwikkeling is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en de nieuwste inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.

The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence― It is to act with yesterday’s logic. Peter Drucker
 

Daarbij hanteren we de volgende principes:
 

1. Een integrale aanpak
Door een integrale aanpak te gebruiken creëren we interventies die het hele systeem meenemen. Niet alleen de cultuur, maar ook de structuur, de processen, de concrete gedragingen van de mensen en hun individuele overtuigingen en drijfveren. Met behulp van de door ons ontwikkelde RO-scan maak je met elkaar een analyse van de stand van zaken in de organisatie op diverse ontwikkelingslijnen. Hiermee ontdek je de potentiële ontwikkelmogelijkheden en logische volgende stappen voor jouw organisatie.


2. Behoud wat kan, ontwikkel door waar het moet

We werken vanuit een evolutionaire benadering. Hoe er nu georganiseerd is, is niet verkeerd, maar is wellicht niet meer de meest passende vorm is voor de huidige omstandigheden. De vraag is dus op welke vlakken verdere ontwikkeling nodig is.
Met behulp van Spiral Dynamics creëren we helderheid wat behouden kan worden en wat verder ontwikkeld moet worden. CoreChange kan hier bijvoorbeeld het ValueMatch waardenprofiel voor inzetten.

Voorbeelden van organisatietrajecten:

  • Drie organisaties in de telecomsector wilden af van de klant-opdrachtnemer relatie en meer samenwerken als partners. We hebben de samenwerking pur sang (intern collectief) verbeterd door een gezamenlijke visie te helpen ontwikkelen, bij de overleggen aanwezig te zijn en daar interventies te doen om de patronen in de samenwerking helder te krijgen. Een aantal mensen is gecoacht op hun overtuigingen en gedrag binnen deze samenwerking (intern individueel). Daarnaast is gekeken in hoeverre de systemen ondersteunend waren aan de nieuwe visie. Met name het beloningssysteem van één van de partners en het logistieke proces bleken contraproductief. Ook hier hebben interventies plaatsgevonden, met als gevolg een integrale verbetering van de samenwerking.
  • Bij een landelijke kinderopvang organisatie hebben we gedurende een jaar de organisatie ondersteund bij de transitie naar een meer moderne, wendbare organisatie. De organisatie was sterk staf-gedreven en georganiseerd rondom borgen van kwaliteit. Daardoor was de organisatie bureaucratisch, log en te weinig vernieuwend. We hebben het directieteam, management en medewerkers meegenomen in een veranderperspectief op toekomst- en klantgericht organiseren. De cultuur is in kaart gebracht. We hebben de organisatie uitgedaagd en geholpen naar de volgende stap: meer ondernemend, zelforganiserend en samenwerkend met ketenpartners en stakeholders. We hebben gewerkt aan een nieuwe ordening van verantwoordelijkheden van staf en lijn en een nieuwe vorm van leiderschap. De organisatie heeft zichzelf getransformeerd tot een waardevolle en onderscheidende partner in de markt.
  • Een uitdagende klus bij ProRail: het creëren van een leercultuur tussen ProRail en vijf ingenieursbureaus die elkaars concurrenten zijn. Gedurende anderhalf jaar hebben we veranderingen bewerkstelligd op het gebied van cultuur (vertrouwen, gezamenlijke visie), gedrag (het delen van fouten om van elkaar te kunnen leren), processen (nieuwe manieren van aanbesteden en het vaststellen richtlijnen en uitvoering buiten in de praktijk). Interventies vonden plaats in alle kwadranten en op alle niveaus.

Sander Boekee, Team Manager Treinbeveiliging ProRail“Hoe krijg je een opdrachtgever met meerdere opdrachtnemers (concurrenten) aan tafel om fouten en kennis te delen en fouten vroegtijdig te voorkomen. Heleen heeft mede gezorgd voor een transformatie van de manier van samenwerken met ingenieursbureaus en aannemers, het aangaan van lastige gesprekken en thema’s zoals aanbesteden en het inventariseren van risico’s. Vanuit een natuurlijke rust weet Heleen de juiste accenten te raken om mensen in beweging te krijgen en te verbinden. Ze doet dit door te spiegelen, prikkelen en soms uit te dagen vanuit haar tenen. Dit doet ze met passie, energie en vooral veel gevoel. Lange termijn abstracte plannen die er waren werden door Heleen omarmd en concreet gemaakt.”

Deze content wordt niet getoond door je cookie voorkeuren. Accepteer cookies om deze content te zien.

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op Accepteer cookies te klikken.